Blog o offshore Informace ze světa daňových rájů

Právo ve Spojených arabských emirátech

Práve ve Spojených arabských emirátech

Jako federace se Spojené arabské emiráty (SAE) řídí ústavou, která mimo jiné upravuje rozdělení legislativních pravomocí mezi federaci a jednotlivé emiráty.

Podle ústavy Spojených arabských emirátů jsou federální zákony nadřazené zákonům jednotlivých emirátů. Jednotlivým emirátům je však povoleno přijímat vlastní legislativu v ostatních oblastech, které nenáležejí pouze pro federaci. Jednotlivé emiráty mohou rovněž přijímat právní předpisy v oblastech, ve kterých federace dosud nevyužila své legislativní pravomoci. Federální zákony, s výjimkou majetkového práva, obecně upravují občanské a obchodní transakce.

Na čem je právní systém založe?

Právní systém ve Spojených arabských emirátech je založen na:

  1. zásadách občanského práva, z nichž většina je silně ovlivněna egyptským právem (které je ovlivněno francouzským právem) a
  2. islámským právem šaría.

Legislativa a soudnictví

Legislativa je rozdělena na řadu hlavní zákonů, které poskytují obecné právní zásady, včetně občanskoprávních, obchodních, občanskoprávních, obchodních, duševních, imigračních, námořních, průmyslových, bankovních a pracovněprávních.

V SAE se neuplatňuje precedensový systém, avšak rozsudky vyšších soudů jsou závazné pro nižší soudy a poskytují užitečné pokyny pro budoucí soudní výklad, podobně, jako v České republice.

Soudnictví

Pokud jde o soudní hierarchii, federální i místní soudní systémy SAE jsou rozděleny na soudy prvního stupně, odvolací soudy a kasační soudy.

Nejvyšší soud Spojených arabských emirátů, který má své sídlo v Abú Dhabi, je nejvyšším soudem ve federálním soudním systému. Tento soud se také běžně označuje jako Nejvyšší kasační soud a jedná se mimo jiné o ústavní soud a kasační soud pro ty emiráty, které se sloučily do federálního systému, kromě řešení sporů mezi různých emirátů. Autonomní soudní systémy Dubaje, Abu Dhabi a Ras al-Khaimah mají vlastní kasační soudy, zcela oddělené a odlišné od Nejvyššího kasačního soudu.

Každý emirát má právo buď zřídit svou vlastní soudní soustavu, nebo se sloučit s federálním soudním systémem. Soudní systémy Sharjah, Ajman, Fujairah a Umm al Quwain se spojily do federální soudní komory Spojených arabských emirátů, zatímco Dubaj, Ras al-Khaimah a Abu Dhabi si zachovaly své autonomní soudní systémy.

Kromě federálních a místních soudů má své vlastní soudy také DIFC (Dubai International Financial Centre – finanční free zóna se sídlem v Dubaji). Soudy DIFC mají pravomoc rozhodovat v občanských a obchodních věcech, které se týkají smluv, které byly uzavřeny nebo provedeny v rámci DIFC, platební neschopnosti firemních subjektů spadajících pod DIFC a občanskoprávních nebo obchodních sporů mezi stranami, které se rozhodly zvolit příslušnost k těmto soudům. Záležitosti související s insolvencí právnických osob DIFC podléhají také jurisdikci soudů DIFC. Trestní záležitosti ve vztahu k DIFC se řídí federálními zákony a spadají do výlučné pravomoci soudů SAE.

Právo ve Free Zonách

Free zóny jsou oprávněny přijímat vlastní předpisy, které upravují řadu velmi omezených oblastí. V praxi většina svobodných zón přijímá zvláštní obchodní předpisy, které jsou většinou stojí na základech britského common law. Federální zákony o společnostech se tady bude vztahovat na subjekty registrované ve svobodných zónách, ale pouze pokud jde o záležitosti, které nejsou výslovně upraveny předpisy přijatými free zónou. 

Jakýkoli spor mezi držitelem licence free zóny a úřadem vyplývající z uplatňování předpisů free zóny úřadem a/nebo při uplatňování použitelných pravidel včetně vyměření pokuty nebo vydání jakékoliv sankce může být na písemnou žádost stěžovatele poprvé vznesena námitka. Pokud nebude spor mezi držitelem licence a úřadem vyřešen během devadesáti dnů od postoupení k mediaci, pak může každá strana předložit věc soudům konkrétní free zóny.

Chcete podnikat v Dubaji?

Teď je ten nejlepší čas. Založte si offshore společnost v SAE a využívejte všechny výhody místní jurisdikce. Máme pobočku přímo v Dubaji. Zařídíme pro vás vše potřebné od víz přes bankovní účet až po vlastní kancelář.

Rezervujte si nezávaznou schůzku zdarma.×
×