Daňová optimalizace

Legální cesta k nízkým daním. Nezávazná konzultacePotřebujete poradit

Jedním z hlavních motivů pro využití daňových rájů je optimalizace daňového zatížení. Podnikatelé využívají offshore a onshore centra pro své mezinárodní daňové plánování. Motivací k tomu jsou mnohdy neúměrné výše zdanění ve vyspělých státech.

Optimalizace daní

Daňová optimalizace je činnost vedoucí k uspořádání daňových záležitostí takovým způsobem, aby daňový poplatník legálně odváděl co nejnižší možnou daň. Offshore a onshore společnosti jsou pak hlavním nástrojem k dosažení takového stavu.

Účetnictví nepovinné

Při podnikání v čechách se často objevuje významný paradox, kdy některé položky využité k dosažení zisku nejsou považovány za daňově uznatelné náklady. Při offshore podnikání tento problém odpadá. Společnosti z daňových rájů totiž nemají povinnost vést účetnictví a podávat daňové přiznání, nebo jsou tyto povinnosti pouze formální.

Zákony především

Při využívání mezinárodního daňového plánování je potřeba dbát na to, aby veškeré operace probíhaly v rámci zákona a nejednalo se tak o daňové úniky. Je nezbytné, aby veškeré transakce byly v souladu s právními předpisy všech zemí, které jsou do procesu optimalizace zapojeny.

Onshore společnosti

Pro mezinárodní daňové plánování je vedle offshore společností vhodné zapojit i tzv. onshore společnosti (např. Spojené arabské emiráty, Velká Británie, Hong Kong nebo Spojené státy americké). Ty mají narozdíl od klasických daňových rájů lepší mezinárodní image.

Platební styk s ČR

Dobře slouží také pro transakční účely a přímý platební styk s českými společnostmi. Pro ty se klasické daňové ráje naopak nehodí neboť ve většině vyspělých států jsou odchozí platby do typických offshore jurisdikcí zatížené srážkovou daní.

Stabilní právní zázemí

Onshore jurisdikce jsou dále využívány pro své kvalitní a stabilní právní zázemí, širokou síť smluv o zamezení dvojího zdanění, výhody plynoucí z jednotného trhu v rámci EU a daňové pobídky, úlevy nebo prázdniny. Přesunem podnikání do zahraničí často rovněž odpadá povinnost přihlásit se k placení DPH.

Nízké daně

Onshore společnosti jsou daněny procentuální sazbou daně z příjmu, která je ale nižší v porovnání s daňovou zátěží ve vyspělých státech. Tyto postupy se používají k optimalizaci daně z příjmů, zisků z dividend či příjmů z licencí a úroků.

Korporátní struktury

Propojováním společností lze vytvořit mezinárodní obchodní struktury splňující více nároků. Vhodnou kombinací offshore a onshore společností tak lze vytvořit korporátní strukturu s nulovým zdaněním a zároveň dobrou reputací.

Daňový ráj Spojené arabské emiráty

Spojené arabské emiráty se pyšní nejrychleji rostoucí ekonomikou na světě. Business v Ras Al Khaimah (RAK) – největším ze 7 emirátů – je na špičkové úrovni, který spojuje východ se západem. Životní náklady jsou zde podstatně nižší než v ostatních emirátech. Levnější prostředí se pozitivně odráží i na nákladech za provoz společnosti.

Vedení účetnictví je formálně požadované, ale neexistuje žádný požadavek na jeho předkládání nebo provádění auditu. SAE mají jednu naprosto zásadní výhodu oproti všem ostatním daňově neutrálním jurisdikcím – nejsou uvedeny na černé listině (tzv. „blacklistu“) OECD – Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

Daňový ráj USA

Samotné Spojené státy vedoucí největší světový boj proti daňovým rájům se pro nerezidenty mohou stát daňovým rájem. Příkladem může být založení offshore společnosti na Seychelách držící 100% akcií LLC společnosti v americém státě Delaware.

Pokud zaměstnanci americké LLC společnosti i její samotní akcionáři nebudou občani USA a společnost jako taková nebude mít obchodní aktivity na území Spojených států, zisky z podnikání budou daněny na úrovni akcionářů – tedy v Seychelské republice sazbou 0%.

Podnikatelské prostředí

Smyslem daňové optimalizace není pouze snížení daňové zátěže. Podstatným faktorem je také skutečnost, co ze zaplacené daně získáme zpět. Jaké další benefity můžeme jako daňoví poplatníci získat či zdali není žádoucí přesun podnikání do mnohem příznivějšího podnikatelského prostředí.

Zdanění je náklad jako každý jiný, a tak se podnikatelé v rámci maximalizace zisku snaží omezit své náklady, což logicky zahrnuje i výši zdanění. Společnosti jsou tak nuceny alespoň část svých příjmů daňově optimalizovat pomocí vhodně navržených mezinárodních struktur využívajících offshore a onshore centra.

Kde založit společnost pro daňovou optimalizaci?

SAE - RAK

Spojené arabské emiráty

Společnost přímo od registračního agenta. Silná a „reálná“ ekonomika. SAE nejsou na černé listině OECD. Velmi perspektivní jurisdikce s 0% daní z příjmu.

Offshore společnosti, daňový ráj Hong Kong

Hong Kong

Společnost v Hong Kongu je vhodná, pokud se zabýváte mezinárodním obchodem s Čínou. Snížíte daňovou povinnost a zvýšíte obchodní image před čínskými dodavateli.

Offshore společnosti, daňový ráj Velká Británie

Velká Británie

Členský stát EU umožňující podnikání s minimální byrokracií a výhodnými daňovými podmínkami pro nerezidenty. Povinnost přihlášení k DPH až od 2,5 mil. Kč.

I am test text for Call to action.

Chcete více informací o daňové optimalizaci?
Rezervujte si odbornou konzultaci!

Komunikace s námi je šifrovaná. Vámi zaslané údaje budou uchovány na serverech mimo Českou republiku.
×
×