Mezinárodní image

Udělejte dobrý dojem. Nezávazná konzultacePotřebujete poradit

Mezinárodní image firmy je velmi dobrým prostředkem pro navazování a prohlubování obchodních vztahů se zahraničními partnery. Běžná česká společnost není ve světě nijak zvlášť známá a na zahraniční partnery může působit nedůvěryhodně.

Zlepšení image

Získání mezinárodní image firmy nemusí být nutně výsadou pouze středních a velkých podniků, které vstupují do vztahů se zahraniční klientelou. Lze jej také samozřejmě směřovat na začínající start-upy, které si přejí zvýšit svoji důvěryhodnost a přilákat větší pozornost zahraničních investorů.

Onshore společnosti

Pro mezinárodní daňové plánování je vedle offshore společností vhodné zapojit i tzv. onshore společnosti (např. Velká BritánieHong Kong nebo Spojené státy americké). Ty mají narozdíl od klasických daňových rájů lepší mezinárodní image.

Platební styk s ČR

Kromě mezinárodní image dobře slouží také pro transakční účely a přímý platební styk s českými společnostmi. Pro ty se klasické daňové ráje naopak nehodí neboť ve většině vyspělých států jsou odchozí platby do typických offshore jurisdikcí zatížené srážkovou daní.

Stabilní právní zázemí

Onshore jurisdikce jsou dále využívány pro své kvalitní a stabilní právní zázemí, širokou síť smluv o zamezení dvojího zdanění, výhody plynoucí z jednotného trhu v rámci EU a daňové pobídky, úlevy nebo prázdniny. Přesunem podnikání do zahraničí často rovněž odpadá povinnost přihlásit se k placení DPH.

Nízké daně

Onshore společnosti jsou daněny procentuální sazbou daně z příjmu, která je ale nižší v porovnání s daňovou zátěží ve vyspělých státech. Tyto postupy se používají k optimalizaci daně z příjmů, zisků z dividend či příjmů z licencí a úroků.

Korporátní struktury

Propojováním společností lze vytvořit mezinárodní obchodní struktury splňující více nároků. Vhodnou kombinací offshore a onshore společností tak lze vytvořit korporátní strukturu s nulovým zdaněním a zároveň dobrou reputací.

Daňový ráj USA

Samotné Spojené státy vedoucí největší světový boj proti daňovým rájům se pro nerezidenty mohou stát daňovým rájem. Příkladem může být založení offshore společnosti na Seychelách držící 100% akcií LLC společnosti v americém státě Delaware.

Pokud zaměstnanci americké LLC společnosti i její samotní akcionáři nebudou občani USA a společnost jako taková nebude mít obchodní aktivity na území Spojených států, zisky z podnikání budou daněny na úrovni akcionářů – tedy v Seychelské republice sazbou 0%.

Tímto způsobem lze vytvořit mezinárodní image korporátní struktury a zároveň získat daňové výhody offshore společnosti.

Kde založit společnost pro mezinárodní image?

Offshore společnosti, daňový ráj Velká Británie

Velká Británie

od €2 390

Členský stát EU umožňující podnikání s minimální byrokracií a výhodnými daňovými podmínkami pro nerezidenty. Povinnost přihlášení k DPH až od 2,5 mil. Kč.

Offshore společnosti, daňový ráj Delaware

Delaware, USA

od €2 080

Daňový ráj, o kterém málokdo ví. Prestižní image i nulové zdanění. Toho lze dosáhnout zapojením LLC společnosti z Delaware a offshore společnosti.

Offshore společnosti, daňový ráj Hong Kong

Hong Kong

od €1 880

Společnost v Hong Kongu je vhodná, pokud se zabýváte mezinárodním obchodem s Čínou. Snížíte daňovou povinnost a zvýšíte obchodní image před čínskými dodavateli.

I am test text for Call to action.

Chcete více informací o mezinárodní image?
Rezervujte si odbornou konzultaci!

Komunikace s námi je šifrovaná. Vámi zaslané údaje budou uchovány na serverech mimo Českou republiku.
×
×