Překlady listin

Překlady listin s tlumočnickou doložkou. Nezávazná konzultacePotřebujete poradit

Všechny primární dokumenty offshore společností jsou obvykle napsané v anglickém jazyce. Doplňkové listiny mohou být v některých jurisdikcích psané ve španělštině, francouzštině nebo i jiném cizím jazyce.

Laické překlady listin

Pro použití cizojazyčných listin v rámci českého byrokratického systému je často třeba tyto listiny přeložit do českého jazyka. Některé státní orgány přijímají překlady bez ověření (tzv. laické překlady).

Příkladem může být obchodní rejstřík, který dle ustanovení § 73 odst. 2 zákona č. 304/2013 Sb., zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, může vyžadovat tlumočnicou doložku pouze v případě, že se jedná o překlad z jazyka, který není úředním jazykem členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor.

Překlady listin s tlumočnickou doložkou

Běžněji se ale setkáte se situací, kdy bude vyžadován překlad včetně tlumočnické doložky – kulatého razítka tlumočníka jmenovaného příslušným soudem. Vzhledem k neznalosti cizích jazyků na českých úřadech se s požadavkem na tlumočnickou doložku setkáte i tam, kde zákonem vyžadována není.

×
×