Právní ochrana majetku

Chraňte svůj majetek pomocí offshore společnosti Nezávazná konzultacePotřebujete poradit

Jeden z hlavních motivů, proč podnikatelé využívají zahraniční offshore společnosti, je právní ochrana aktiv před budoucími nezákonnými nároky věřitelů, státních aparátů nebo rodinných příslušníků.

Právní ochrana majetku

Offshore společnosti mají několik klíčových vlastností předurčující je pro majetkově protekční funkce. Mezi vlastnosti offshore společností, které umožňují jejich použití k právní ochraně majetku, patří:

  • Snadné použití v českém právním prostředí
  • Neveřejný rejstřík vlastníků společnosti
  • Možnost využití nominee služeb
  • Obtížná dosažitelnost

Vlastnictví nemovitostí

Právní ochrana majetku se nejčastěji používá pro vlastnictví nemovitostí. Využívá se zde modelu, kdy nemovitost vlastní offshore společnost a skutečný vlastník je držitelem akcií této společnosti. Tímto dochází k přesunu vlastnického práva na offshore společnost, ale kontrola nad nemovitostí zůstává v rukou benefičního vlastníka.

V katastru nemovitostí je jako vlastník vedena offshore společnost. Ta slouží vedle právní ochrany i jako anonymizační prvek. Pokud se totiž jedná o společnost s akciemi na doručitele (např. společnost z Marshallových ostrovů), je úroveň anonymity vlastnictví opravdu velmi vysoká. Skutečný vlastník tedy nevlastní nemovitost jako takovou, ale drží akcie offshore společnosti, která je v katastru nemovitostí vedená jako formální vlastník.

Movitý majetek

Stejně jako pro nemovitosti lze offshore společnosti využít pro ochranu movitých věcí. Každý typ majetku má svá specifika a převedení vlastnického práva je byrokraticky různě obtížné. Obecně lze ale říci, že offshore společnosti lze využít pro právní ochranu:

  • Osobních automobilů
  • Dodávek a nákladních vozidel
  • Strojů a zařízení
  • Počítačů a notebooků
  • Elektroniky

Nezákoné exekuce

V České republice je právní ochrana majetku žádoucí také ve vztahu k neregulovanému exekutorskému prostředí, které je ze strany exekutorů často zneužívané. Nezřídka kdy se stává, že je v rámci exekučního řízení nezákonně zabaven majetek.

Rozvody

Využití ochrany majetku je vhodné např. pro případ rozvodu, kdy jeden z manželů může oddělit svůj vlastní nabytý majetek od toho společného a tak jej udržet ve svém vlastnictví (resp. ve vlastnictví zahraniční společnosti).

Trusty

Velice populární je ukládání majetku do trustu, jehož prostřednictvím je možné zajistit právní ochranu před třetími stranami. Tento postup zároveň umožňuje zamezit situaci, aby i v případě nepříznivého vývoje nebyl majetek rozdělen.

Jak funguje trust?

Při využití trustu dochází k převedení vlastnických práv z původního majitele na správce trustu (trustee), který majetek spravuje ve prospěch třetí osoby (beneficient) tak, jak určil původní vlastník v trustové smlouvě.

Je to bezpečené?

Převodem majetku na správce trustu ztrácí původní majitel veškerá práva a do dění v trustu může zasahovat pouze velice omezeným způsobem. I přes tuto skutečnost není důvod k obavám, neboť správce trustu se musí plně řídit trustovou smlouvou a navíc přebírá za správu majetku plnou odpovědnost, která je vynutitelná zákonem.

V České republice lze trust také použít jako formu anonymity vlastnictví nemovitostí, neboť ve všech českých veřejně dostupných registrech bude uveden jako vlastník nemovitosti správce trustu.

Kde založit společnost pro ochranu majetku?

Offshore společnosti, daňový ráj Seychely

Seychelská republika

od €1 380

Nejoblíbenější daňový ráj na světě. Žádné daně. Žádná byrokracie. Jednoduché, rychlé a relativně levné založení. Aktuální offshore právní úprava a další benefity.

Offshore společnosti, daňový ráj Belize

Belize

od €1 480

Vhodný nástroj pro daňové a investiční plánování. Status britského závislého teritoria a britský právní systém. Dlouhodobě politicky a ekonomicky stabilní.

Offshore společnosti, daňový ráj Marshallovy ostrovy

Marshallovy ostrovy

od €1 680

Daňový ráj, který umožňuje vydání neimo-bilizovaných akcií na doručitele. Díky tomu si drží prvenství mezi zeměmi poskytujícími vysokou anonymitu vlastnictví.

I am test text for Call to action.

Chcete více informací o ochraně majetku?
Rezervujte si odbornou konzultaci!

Komunikace s námi je šifrovaná. Vámi zaslané údaje budou uchovány na serverech mimo Českou republiku.
×
×