Blog o offshore Informace ze světa daňových rájů

Automatická výměna informací OECD

Automatická výměna informací

Více než 50 států podepsalo strategickou dohodu OECD o automatické výměně informací o finančních účtech. Mezi těmito státy jsou i Kajmanské ostrovy, Britské Panenské ostrovy nebo také Švýcarsko. Naopak státy, které ke smlouvě nepřistoupily jsou asijské země jako Spojené arabské emiráty, Singapur či Hongkong.

Kdo je OECD?

OECD je organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (zkráceně OECD z angl. Organisation for Economic Co-operation and Development). Tato organizace slučuje státy a vyvíjí činnost směřující k automatické výměně informací daňově ekonomického charakteru. Oficiálně za účelem prevence daňových úniků.

Automatická výměna informací

Podle oficiálního prohlášení OECD k dohodě o automatické výměně informací přistoupilo 51 států, které byly zastoupeny 39 ministerskými předsedy těchto zemí: Albania, Anguilla, Aruba, Belgium, British Virgin Islands, Cayman Islands, Croatia, Curaçao, Czech Republic, Denmark, Estonia, Faroe Islands, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Isle of Man, Italy, Jersey, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Slovak Republic, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, United Kingdom.

Švýcarsko ztratilo svůj status

Mezi signatáři je také Švýcarsko, které tímto krokem již definitivně ztratilo image tradiční bankovní jurisdikce s respektem k soukromí vlastníků účtů. Od roku 2017 bude na žádost zahraničních finančních úřadů automaticky poskytovat informace o vlastnících bankovních účtů i podrobnosti o stavu bankovního účtu a bankovních transakcích.

Co dohoda OECD ve stručnosti obsahuje?

V České republice (stejně jako v zemích, které k dohodě přistoupili) dojde k vytvoření Centrálních registru bankovních účtů, který bude fungovat jako databáze všech účtů všech občanů České republiky. Databáze bude obsahovat informace o čísle účtu, majiteli účtu, ale také o financích na něm uložených a převodech, ke kterým na účtu dochází. Všechny tyto informace budou automaticky předány, pokud o ně zažádá některý ze států, který podepsal mnohostranou dohodu OECD.

Od kdy bude automatická výměna informací platná?

Smlouva už platí, ale chvíli státům potrvá, než vybudujou infrastrukturu (Centrální registr bankovních účtů apod.). Informace se tak začnou ve většině zemí vyměňovat až od roku 2017. Pouze Albánie, karibský ostrov Aruba a Rakousko si vyjednaly roční odklad.

Které offshore jurisdikce dohodu nepodepsali?

Dohodu nepodepsaly např. tyto offshore jurisdikce:

Kde si tedy tzv. anonymní bankovní účet otevřít?

Více než kdy dříve začínají být vyhledávané asijské země za účelem založení offshore společnosti a otevírání offshore bankovních účtů. Stojí za tím skutečnost, že tyto státy strategickou dohodu OECD nepodepsali a do značné míry se distancují od euro-amerických záležitostí.

Pro rozhodování ohledně výběru správné lokality pro otevření offshore bankovního účtu není tak důležitá jurisdikce offshore společnosti, pro kterou se účet otevře, ale sídlo bankovní instituce. Vaše finance budou mimo automatický výměnný systém OECD např. v těchto bankách:×
×