Založení společnosti v Dubaji

Offshore společnost ve Spojených arabských emirátech.

Spojené arabské emiráty

Království dokonalosti a země neomezených možností. I taková přízviska mají Spojené arabské emiráty a nejznámější město Dubaj. Nás ale zajímá především podnikatelské prostředí, které nabízí 0 % daň, stabilní bankovnictví a vysokou ochranu soukromí.

Nejzajmavější podmínky nabízí Ras al Khaimah, jeden ze 7 emirátů. Zde je možné zakládat offshore i onshore společnosti. Specialitou je právní forma společnosti v zóně volného obchodu (Free Zone Establishment). Ta nabízí nulové zdanění a prokazatelnou ekonomickou substanci.

Winston Wolfe je zde jedním z mála registračních agentů oprávněných k poskytování služeb souvisejících se zakládáním společností. Díky naší kanceláři v Dubaji jsme vaším přímým dodavatelem offshore služeb v SAE.

Bankovní účet v Dubaji

Výhody založení společnosti v Dubaji

Spojené arabské emiráty se pyšní nejrychleji rostoucí ekonomikou na světě. I proto jsou vhodnou jurisdikcí pro zakládání offshore společností.

Schváleno OECD

 Jurisdikce Spojené arabské emiráty není na černé listině OECD. Lze ji tak použít pro mezinárodní daňové plánování a transakce.

Dobrá pověst

Spojené arabské emiráty nejsou považovány za daňový ráj. Jsou suverénním státem s reálnou ekonomikou.

Daně 0 %

Ve Spojených arabských emirátech je daň z příjmu právnických i fyzických osob 0 %. Stejnou sazbu má i DPH a další daně.

Ochrana soukromí

Obchodní rejstřík offshore společností není veřejně přístupný a informace o společnostech jsou chráněné.

Ras al Khaimah

Ras Al Khaimah (RAK) je 4. největší emirát. Stejně se jmenuje i jeho hlavní město. Jako jeden z mála emirátů láká na své příjemné podnebí a částečně zalesněné pohoří Hajar. Business v RAK je na špičkové úrovni, který spojuje východ se západem. Životní náklady jsou zde podstatně nižší než v ostatních emirátech. Levnější prostředí se pozitivně odráží i na nákladech za provoz společnosti.

RAK se vyznačuje stabilitou právního systému. Při zakládání společnosti v RAS vás čeká minimum papírování. Byrokracii jsme snížili na nezbytné minimum. Můžete tak spravovat společnost odkudkoliv na světě, ochránit svůj majetek a využít anonymity vlastnictví – to vše bez nutnosti vedení účetnictví a placení daní.

Ras al Khaimah možnosti společnosti

Výhody společnosti v Ras al Khaimah

Cena

Njenižší náklady na zakládání a provoz společností.

Lokalita

 31 % světové populace žije v dosahu 4 hodinového letu.

Dostupnost

Ras al Khaimah je pouhých 45 minut jízdy z Dubaje.

Infrastruktura

Emirát je protkaný systémem prvotřídních silnic s přímým spojením na dálnice, přístavy a letiště.

Soukromí

Neexistuje žádný požadavek na předkládání účetních knih nebo provádění auditu. Obchodní rejstřík v RAK je neveřejný.

Právní systém

Právní systém v emirátu RAK je nejstabilnější v celých Spojených arabských emirátech.

Další výhody RAK

Ras al Khaimah je podnikatelské prostředí zcela osvobozené od daní. Jakožto součást SAE má RAK jednu naprosto zásadní výhodu oproti všem ostatním daňově neutrálním jurisdikcím – není uvedený na černé listině (tzv. “blacklistu”) OECD – Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. To se projevuje tak, že SAE nejsou vnímané jako tzv. daňový ráj a společnosti obchodující s touto jurisdikcí nečelí vysokému riziku podezření finančních úřadů z tzv. agresivní daňové optimalizace.

Všechny tyto benefity zakládání společností v Ras al Khaimah jsou užitečné pro různé druhy podnikání – od mezinárodních korporací vyžadujících optimální daňové nastavení jejich korporátní struktury, po digitální nomády hledající nízkou byrokracii, snadný provoz společnosti a maximalizaci zisku.

Snadný provoz společnosti bez zbytečné byrokracie.

Jednoduchý a rychlý proces při zakládání společnosti.

100% osvobození od veškerých daní fyzických i právnických osob.

Neomezené vlastnictví společnosti zahraničními osobami.

Výplata zisků ze společnosti bez omezení.

Společnosti v Ras al Khaimah mohou mít bankovní účet v Dubaji.

Společnosti v Ras al Khaimah mohou vlastnit nemovitost    ve Spojených arabských emirátech.

Nízké náklady na založení a provoz společnosti.

0% daň z příjmu fyzických osob, 0% daň z příjmů právnických osob, 0% DPH, 0% prodejní daň, 0% dědická daň, 0% daň z bohatství.

 Není třeba splácet základní kapitál.

 Není povinné mít na registrační adrese kancelář, je možné využít virtuálních sídel.

 Není povinné mít zaměstnance.

 Společnosti v Ras al Khaimah lze využít pro investici do nemovistostí a k držení licencí, patentů a dalšího duševního vlastnictví. Toto se dá použít jako nástroj daňové optimalizace.

 Společnost v Ras al Khaimah můžete využít jako holdingovou společnost.

 Není povinné vést a předkládat účetnictví.

 Možnost obchodovat v jakékoliv světové měně.

 Volba mezi offshore, Free Zone a Non-Free Zone typy společností.

Rezidentní společnost v zóně volného obchodu

Jako Free Trade Zones (FZE) označujeme tzv. zóny volného obchodu. Speciální oblasti v rámci Spojených arabských emirátů, kde neexistují jinde běžné překážky obchodních aktivit, jako jsou daně, poplatky a kvóty. Podnikatelské prostředí, kde jsou byrokratické nástroje omezeny v zájmu stimulace obchodu a zahraničních investic.

“Investment Authority of Ras Al Khaimah” je vládní organizací, která v Ras Al Khaimah provozuje zónu volného obchodu. Právě zde je možné založit a provozovat společnosti typu FZE – Free Zone Establishment. FZE společnosti mohou být 100% vlastněny zahraniční fyzickou nebo právnickou osobou a mohou otevřít bankovní účet ve Spojených arabských emirátech.

Společnosti typu FZE jsou oprávněné vykonávat svoji činnost všude na světě, včetně zón volného obchodu v rámci Spojených arabských emirátů. K největším výhodám těchto společností patří 0% sazba na všechny daně včetně daně z příjmu právnických osob, daně z přidané hodnoty a srážkové daně.

infrastruktura

Může podnikat kdekoliv na světě.

 

Může podnikat v rámci Free Zone.

 

Licencovaná ekonomická aktivita.

Veškeré daně 0 %.

 

100% zahraniční vlastnictví.

 

Nemusí vést účetnictví.

Podmínky založení offshore společnosti v Ras al Khaimah

K založení offshore společsnoti v RAK potřebujete obchodní licenci a následující dokumenty:

Obchodní licence

Každá FZE společnost potřebuje k provozu svojí ekonomické činnosti obchodní licenci. K dispozici je 5 typů obchodních licencí, které lze v rámci založení společnosti získat:

 

 • Consultancy / Services – Poskytování služeb a konzultingu v rámci libovolného odvětví. Díky širokým možnostem aplikace se jedná o nejčastěji využívaný typ licence.

 

 • Trading / General Trading
 – Mezinárodní obchod se zbožím, import, export, distribuci a skladování ve skladech. Lze získat licenci pro specifický druh zboží, nebo licenci pro obecný obchod.

 

 • Commercial
 – Obecná komerční licence pro obchodování se zbožím, import, export, distribuci a skladování ve skladech. Lze získat licenci pro specifický druh komerční aktivity, nebo obecnou licenci.

 

 • Industrial – Importování surovin do zóny volného obchodu, zpracování materiálů, výroba, balení, skladování a export hotových produktů.

 

 • Media – Provozování mediální činnosti v klasických i digitálních médiích. Produkce mediálního obsahu a jeho distribuce pomocí televize, rádia, internetu a dalších kanálů.

Potřebné dokumenty pro založení FZE společnosti

Pro založení společnosti typu Free Zone Establishment je nutné ze strany klienta poskytnou několik vstupních informací a dokumentů:

 • Název společnosti
 – Unikátní slovní označení, které nebude shodné s názvem jiné existující FZE společnosti. Je vhodné poskytnout 1 hlavní název a 2 alternativní v případě obsazenosti.Účty v několika měnách včetně USD, EUR a GBP.

 

 • Obchodní licence
 – Sdělení klienta o výběru obchodní licence opravňující společnost vykonávat ekonomickou aktivitu v dané oblasti podnikání.

 

 • Ověřená kopie pasu
 – Notářsky ověřený cestovní pas. Ověření formou tzv. Veřejné listiny o identifikaci fyzické osoby lze provést na adrese pražské pobočky Winston Wolfe nebo u libovolného notáře.

 

 • Utility bill
 – Doklad o placení služeb spojených s místem trvalého pobytu. Může se jednat o fakturu za plyn, elektriku, vodu, internet nebo jinou službu. Vždy se však musí jednat o originál.

 

 • Bank Reference Letter

  Doporučující dopis vystavený bankou shrnující informace o běžném účtu fyzické osoby akcionáře společnosti. V záhlaví musí být uvedena adresa trvalého bydliště.

Nerezidentní společnost pro mezinárodní obchod (IBC)

IBC společnost ve Spojených arabských emirátech je klasickým typem offshore společnosti. Jedná se o nerezidentní subjekt, který je oprávněn k podnikání pouze mimo Spojené arabské emiráty. Jeho hlavní využití tedy nalezneme v mezinárodním obchodu, právní ochraně majektu a ochraně soukromí.

Na IBC společnosti se vztahují stejné zákony a platí pro ně stejná daňová sazba – 0 % na všechny přímé i nepřímé daně. Společnosti nejsou povinné předkládat účetnictví a není potřeba provádět audity. Ke všem daňovým výhodám se společnosti v SAE těší vysoké míry ochrany soukromí. Ta je zaručena neveřejným obchodním rejstříkem, který není přístupný žádným třetím stranám.

IBC společnosti mohou být 100% vlastněny zahraniční fyzickou nebo právnickou osobou a mohou otevřít bankovní účet ve Spojených arabských emirátech. Jejich vlastnictvím nevzniká nárok na udělení trvalého pobytu.

offshore společnosti v Dubaji

Potřebné dokumenty pro založení IBC společnosti

Pro založení společnosti typu International Business Company je nutné ze strany klienta poskytnou několik dokumentů:

 • Název společnosti
 – Unikátní slovní označení, které nebude shodné s názvem jiné existující IBC společnosti. Je vhodné poskytnout 1 hlavní název a 2 alternativní v případě obsazenosti.

 

 • Ověřená kopie pasu
 – Notářsky ověřený cestovní pas. Ověření formou tzv. Veřejné listiny o identifikaci fyzické osoby lze provést na adrese pražské pobočky Winston Wolfe nebo u libovolného notáře.

 

 • Utility bill
 – Doklad o placení služeb spojených s místem trvalého pobytu. Může se jednat o fakturu za plyn, elektriku, vodu, internet nebo jinou službu. Vždy se však musí jednat o originál.

 

 • Bank Reference Letter
 – Doporučující dopis vystavený bankou shrnující informace o běžném účtu fyzické osoby akcionáře společnosti. V záhlaví musí být uvedena adresa trvalého bydliště.

Nabízíme veškeré služby a poradenství spojené s mezinárodním obchodem.

Konzultace

Po odborné konzultaci a zvážení vaší situace navrhneme strukturu, která zahrnuje založení společnosti v Ras al Khaimah.

Asistence

Provedeme vás celým procesem od založení společnosti po otevření bankovního účtu k vaší nové Ras al Khaimah společnosti.

Nezávazná konzultace »
Zanechte nám na sebe kontakt a my se Vám obratem ozveme ve věci domluvení termínu.

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí.
Řídíme se nařízením GDPR.

Osobní konzultace je i v digitální době nejlepší způsob, jak získat odpovědi na přímé otázky, rychle se zorientovat v offshore problematice a dozvědět se řešení vaší konkrétní situace.

podpis

Robert Sládek

Managing Director

×
×