Blog o offshore Informace ze světa daňových rájů

EU mění podmínky offshore podnikání

offshore podnikání

Podnikat virtuálně je jako cestovat prstem po mapě. Správci daně už tuto formu nepovolí. Pokud chtějí vlastníci offshore společností udržet daňovou rezidenci v zahraničí, musí dodržet nové podmínky offshore podnikání. Jaké to jsou?

Aktuální situace vs. plánované změny

Dosud zákony umožňovaly podnikatelům jednoduše založit a řídit offshore společnost přes internet kdekoliv na světě. Dosáhnout na nulové nebo minimální zdanění v tzv. daňových rájích (typicky Seychely nebo Belize) tak mohl téměř kdokoli, aniž by tam reálně vyvíjel jakoukoli činnost. To poškodilo mediální obraz těchto jinak nádherných destinací. Za všechny připomeňme kauzu Panama Papers, která odhalila masivní finanční transakce světových osobností v daňových rájích.

Evropská Unie se vyvádění odvodů mimo evropský trh brání a zavádí balíček opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem, tzv. anti-BEPS regulaci. Vychází ze souboru doporučení BEPS (z angl. Base Erosion nad Profit shifting), kterou OECD představila v roce 2014.

Cíle anti-BEPS regulace

Soubor celounijních legislativních i nelegislativních opatření usiluje o dosažení efektivnějšího a jednoduššího zdanění právnických osob tím, že:

  • Předchází agresivnímu daňovému plánování a zvyšuje transparentnost odvodů.
  • Vytváří spravedlivější daňové prostředí pro právnické osoby v EU.

Základní směrnici proti vyhýbání se daňovým povinnostem přijala rada EU 12. července 2016. V květnu 2017 přidala ještě novelu zavádějící pravidla pro řešení hybridních nesouladů s daňovými systémy třetích států. Na provedení směrnice mají členské státy včetně ČR čas do 1. ledna 2020.

Co hlavního se mění

Opatření anti-BEPS s sebou přinesou řadu novinek. Tou hlavní je potřeba ekonomické substance přímo ve státě, kde právnická osoba uplatňuje daňové zvýhodnění. Jednoduše řečeno: Pro uplatnění 0% daně například v Dubaji musíte mít ve Spojených arabských emirátech reálnou firmu a řídit ji odsud. Tato povinnost se dotkne všech vlastníků offshore společností.

Ekonomická substance: Co všechno zahrnuje?

Vlastníci offshore společností nově musí prokázat, že mají v místě podnikání reálnou ekonomickou substanci a nejde jen o prázdné schránky zapsané v obchodním rejstříku. Měřítek pro posouzení substance je vícero. Například, jestli má společnost v místě:

  • Kancelář
  • Telefonní linku
  • Webové stránky
  • Bankovní účet
  • Zaměstnance přihlášené k platbě zdravotního a sociálního pojištění

Posuzuje se také, zda tu firma pořádá valnou hromadu a provádí obchodní a manažerská rozhodnutí. Se splněním podmínek ekonomické substance v zahraničí vám rádi pomůžeme.

Řídíte offshore společnost z ČR? Daně budete platit tady

Pokud řídíte svou zahraniční společnost z ČR, přesune se vám sem i daňová rezidence. Rozhodující je tzv. „místo vedení“ společnosti.

Podle sdělení Ministerstva financí ČR č. 251/122 867/2000 z 1. ledna 2000 jde o místo, kde:

  • Ředitel společnosti nebo skupina jejích představitelů (například správní rada) formulují a nařizují praktickou politiku podniku a provádí klíčová řídicí i obchodní rozhodnutí pro činnost podniku.
  • Má podnik přiměřené věcné a personální vybavení pro tyto aktivity.

Pro vlastníky stávajících offshore společností tak platí: Přesunete-li prokazatelně místo vedení společnosti z ČR do jiné země a splníte-li další podmínky včetně dostatečné ekonomické substance, smíte dále vyžívat daňové úlevy podle místních právních předpisů.

Mezinárodní podnikání podle nových pravidel

Tápete v anti-BEPS pravidlech? Nejste si jisti, zda všechny splňujete? Ozvěte se nám. Poradíme vám, jak nastavit korporátní strukturu tak, abyste podmínky EU dodrželi a netratili zbytečné peníze.

 

Chcete pomoci s daňovou optimalizací podle nových předpisů?

Objednat bezplatnou konzultaci×
×