Blog o offshore Informace ze světa daňových rájů

Hlavní výhody offshore podnikání

Offshore

Offshore podnikání pomocí společností založených ve vhodných jurisdikcích je v současnosti velmi aktuální téma, neboť je reakcí na vývoj podnikatelského prostředí v ČR. V tomto článku specifikuji tři hlavní výhody, které nám může offshore podnikání nabídnout a poukáži na další, kterých můžeme využít. Jelikož samotné offshore podnikání je velice individuální věc, při rozhodování o využití daňového ráje může být určitá výhoda pro jednoho podnikatele naprosto klíčová, zatímco úplně zbytečná pro jiného.

Daňová optimalizace

Jedním z hlavních stimulů, proč majitelé firem využívají daňové ráje, je kvůli optimalizaci jejich daňového zatížení. Vzhledem k vysokým daním ve vyspělých státech se firmy při snaze o maximalizaci zisku snaží co nejvíce snížit náklady a daňově optimalizovat. K tomuto je možné využít vhodně navržené mezinárodní struktury, které kombinují jednotlivé výhody offshore a onshore jurisdikcí, a tak dokáží společnostem ušetřit nemalé finanční prostředky na zaplacených daních.

Anonymita vlastnictví

Offshore firmu je možné využít, pokud klient z jakéhokoliv důvodu (organizovaný zločin, zájem úřadu nebo pouze lidská závist) požaduje, aby nebylo možné dohledat jeho jméno jako skutečného vlastníka nemovitostí nebo jiného majetku. K zajištění ještě vyšší míry anonymity lze využít tzv. nominee služeb. Principem využívání nominee služeb je zajištění důvěryhodných a prověřených osob, které za fixní poplatek nahradí skutečného akcionáře nebo ředitele, a tak posílí jeho vlastní anonymitu.

Ochrana majetku

Velice oblíbené je také využití offshore společnosti z důvodu ochrany aktiv před budoucími nároky věřitelů, státních aparátů nebo rodinných příslušníků. Nejběžnější právní formou využívající se pro tento účel je trust, kdy dochází k převedení právního vlastnictví z původního majitele na správce trustu (trustee), který majetek spravuje ve prospěch třetí osoby (beneficient) tak, jak určil původní vlastník v trustové smlouvě.

Dalšími důvody mohou být lepší polická stabilita, snížená byrokratická zátěž, ochrana soukromí, mírná nebo žádná finanční regulace, osvobození od vedení účetnictví a předkládání daňového přiznání, akcie mohou být na jméno nebo doručitele atd.×
×